Inzicht krijgen in de drijfveren, talenten en competenties van mensen, dat doen wij aan de hand van een Talenten Motivatie Analyse (TMA). Deze gaat ervan uit dat mensen het best functioneren en het meest betrokken zijn, als ze werk doen dat dicht bij hun drijfveren en talenten ligt. 


Via een wetenschappelijke aanpak krijg je met de TMA inzicht in deze talenten en drijfveren, waarmee je motivatie en ontwikkelbaarheid meet. Zo ontstaat groei voor mens én organisatie.

ONZE AANPAK

Medewerker of sollicitant vult online een vragenlijst in. Vervolgens bespreekt een van onze adviseurs de uitkomst met de medewerker en stellen desgewenst een vervolgadvies op. Wij zijn gecertificeerd in het gebruiken en interpreteren van dit instrument.

Vervolgens helpen wij jou als ondernemer om meer inzicht te krijgen in de talenten van jouw medewerkers en praktische adviezen te geven over hun ontwikkeling. Ook leidinggevenden/managers geven we handvatten om medewerkers talentgericht aan te sturen.

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

De TMA analyse kan ingezet worden bij persoonlijke ontwikkelingsvraagstukken, werving en selectie, training, teamontwikkeling, verbeteren van de communicatie, motiveren van medewerkers en loopbaanontwikkeling.

KOSTEN

Meer weten over de mogelijkheden en kosten? Neem gerust contact met ons op telefonisch of via e-mail. En we helpen je graag verder.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact met ons op